اخبار نشریه

راه اندازی سامانه فصلنامه راهبرد علم و فن‌آوری

با سلام و درود بر پژوهشگران عزیز و ارجمند پیرو خبر ذیل:

http://www.csr.ir/fa/news/793
در تاریخ 27 شهریور 1398 سامانه فصلنامه راهبرد حقوقی پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام راه اندازی شد، فلذا پژوهشگران ارجمند ازین تاریخ به بعد میبایست مقاله های خود را فقط از طریق ثبت نام و بارگذاری در این سامانه ارسال نمایند.

واضح است که به مقاله هایی که به راه های دیگر به پژوهشکده ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.